PRAKTYKA STUDENCKA W BILPLAST S.A.Szanowny Studencie,
prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest zgromadzenie informacji dotyczących realizacji praktyki studenckiej. Po wypełnieniu ankiety proszę nacisnąć przycisk "Zapisz". Wyniki ankiety pozostaną poufne i będą wykorzystane wyłącznie w celu rekrutacji na praktyki.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

DANE KONTAKTOWE:
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wydział:
Kierunek:
Stopień:
Semestr:

PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW PLANUJĘ:
podjąć pracę kontynuować naukę

SWOJE DALSZE PLANY ZAWODOWE/EDUKACYJNE WIĄŻĘ Z POBYTEM:
w Polsce (w jakim mieście?)
w innym państwie (jakim?)

PODCZAS PRAKTYK CHCIAŁBYM(ŁABYM):


OD BILPLAST S.A. OCZEKUJĘ:


PRAKTYKĘ CHCIAŁBYM(ŁABYM) ODBYWAĆ W DZIALE:
Produkcja
Utrzymanie ruchu
Badania i rozwój
Kontrola jakości
Sprzedaż
Logistyka

CHCIAŁBYM(ŁABYM) ODBYWAĆ PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE W TERMINIE:
09.07 - 03.08.2018
16.07 - 10.08.2018
23.07 - 17.08.2018
30.07 - 24.08.2018

PO OKRESIE PRAKTYK OBOWIĄZKOWYCH JESTEM ZAINTERESOWANY(A) DODATKOWĄ PRAKTYKĄ ODPŁATNĄ:
TAK NIE

CHCIAŁBYM(ŁABYM) ODBYWAĆ DODATKOWE PRAKTYKI PRZEZ:
4 tygodnie 6 tygodni 8 tygodni

BILPLAST S.A. JAKO PRAKTYKODAWCA ZAPEWNIA, ŻE OSOBY, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY GOTOWOŚĆ DO ODBYCIA DODATKOWEJ PRAKTYKI PŁATNEJ BĘDĄ UWZGLĘDNIONE W PROCESIE REKRUTACJI.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).