Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź
Tel: (+48 42) 686 22 39,
        (+48 42) 686 56 24
Fax: (+48 42) 686 86 74
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Państwa
Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego