Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź
Tel: (+48 42) 686 22 39,
        (+48 42) 686 56 24
Fax: (+48 42) 686 86 74

Projekty UE

W związku z realizacją przez BILPLAST SPÓŁKA AKCYJNA projektu pn. Wdrożenie technologii produkcji zasadniczo zmienionych detali dla branży AGD”: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2: „Kredyt na innowacje technologiczne”, Działania 3.2: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Osi priorytetowej III: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

1. ZAKUP WYTWORNICY AZOTU Z KOMPRESOREM, WTRYSKARKA Z UKŁADEM WTRYSKU Z GAZEM W STANIE NADKRYTYCZNYM, ROBOTA DO MASZYNY I UKŁADU TERMOSTATOWANIA FORMY

Zapytanie ofertowe.pdf
Informacja o wynikach.pdf

2. UKŁAD CENTRALNEGO PODAWANIA SUROWCA NA MASZYNĘ WRAZ Z SUSZARKĄ

Zapytanie ofertowe.pdf
Informacja o wynikach.pdf

3. SILOS NA TWORZYWA 2 KOMOROWY

Sprostowanie do zapytania ofertowego.pdf
Informacja o wynikach.pdf

4. UKŁAD CENTRALNY CHŁODZENIA

Zapytanie ofertowe.pdf
Informacja o wynikach.pdf

5. TRANSPORTER

Zapytanie ofertowe.pdf
Informacja o wynikach.pdf

6. DODATKOWY ZEWNĘTRZNY AGREGAT WTRYSKOWY DO WTRYSKU DRUGIEGO KOMPONENTU

Zapytanie ofertowe.pdf
Informacja o wynikach.pdf

7. CENTRALNY UKŁAD SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Zapytanie ofertowe.pdf
Informacja o wynikach.pdf

8. STACJA TRANSFORMATOROWA

Zapytanie ofertowe.pdf
Informacja o wynikach.pdf.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Państwa
Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego