Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź
Tel: (+48 42) 686 22 39,
        (+48 42) 686 56 24
Fax: (+48 42) 686 86 74

Jakość i środowisko

Wdrożony System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zorientowany jest na spełnienie wymagań Klientów, obowiązujących przepisów i norm prawnych oraz wywiera istotny wpływ na osiąganie satysfakcjonujących wyników finansowych, będących źródłem dalszego rozwoju Organizacji.

Cele wynikające z Polityki Systemu Zarządzania oraz Polityki Odpowiedzialności Biznesu  realizowane są poprzez wdrożone zarządzanie procesowe w pełnej zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz IATF 16949: 2016.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania jest upowszechniona wśród pracowników Spółki, wdrażana, utrzymywana oraz udostępniona wszystkim zainteresowanym stronom.ISO 9001
ISO 9001
ISO/TS 16949
ISO/TS 16949
ISI 14001
ISI 14001
Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego