Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź
Tel: (+48 42) 686 22 39,
        (+48 42) 686 56 24
Fax: (+48 42) 686 86 74

Akademia umiejętności Bilplast

Od 29.10.2014 do 30.06.2015 realizacja projektu Akademia Umiejętności Bilplast współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1, poddziałanie 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Ogólna wartość projektu to 198 999,10 zł.

Nr. Umowy UDA-POKL. 08.01.01-10-116/14-00.

Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź
Tel: (+48 42) 686 22 39,
        (+48 42) 686 56 24
Fax: (+48 42) 686 86 74
Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska