Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź
Tel: (+48 42) 686 22 39,
        (+48 42) 686 56 24
Fax: (+48 42) 686 86 74

Dematerializacja Akcji

Drugie Wezwanie Akcjonariuszy Bilplast SA do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
2020-10-27
Pierwsze Wezwanie Akcjonariuszy Bilplast SA do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
2020-09-30

Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź
Tel: (+48 42) 686 22 39,
        (+48 42) 686 56 24
Fax: (+48 42) 686 86 74
Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska