Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź, POLAND
Tel: +48 42 686 22 39
Fax: +48 42 686 86 74

Historia


2020
2018 

2012    
2011


otwarcie filii produkcyjno-magazynowej;
rozwój współpracy z branżą automotive. Rozpoczęcie współpracy z f. Automotive Lighting oraz Hutchinson Polska;

rozwój współpracy z firmą BSH;
połączenie z firmą Biltrading Sp. z o.o i utworzenie spółki Bilplast S.A.;

2009

realizacja Projektu Nowoczesne Kadry Bilplastu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

2008

budowa magazynu wysokiego składowania;

2006

wdrożenie informatycznego zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem IMPULS firmy BPSC;

2004

dynamiczny wzrost przedsiębiorstwa, rozbudowa parku maszynowego; rozpoczęcie współpracy z Indesit Company oraz BSH.

2003

uzyskanie certyfikatów DQS dla Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą DIN EN ISO 9001:2000 oraz z wymaganiami dla przemysłu motoryzacyjnego ISO/TS 16949:2002;

2001

rozpoczęcie współpracy z Sanitec Koło Sp. z o.o, uzyskanie certyfikatów DQS potwierdzających wdrożenie Sytemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9002:1994 oraz wymaganiami przemysłu motoryzacyjnego, zawartymi w normie technicznej ISO/TS 16949:1999;

2000

nawiązanie współpracy z firmą Electrolux Poland Sp. z o.o.;

2000

nawiązanie współpracy z Visteon Poland S.A.;

2000

przekształcenie przedsiębiorstwa w „Bilplast” Sp. z o.o.;

1999

nawiązanie współpracy z Delphi Poland S.A. oraz Findlay Industries Polska Sp. z o.o.;

1998

rozpoczęcie współpracy  z Ikea Hanim Poland Sp. z o.o., rozszerzenie Systemu Jakości o wymagania dla przemysłu motoryzacyjnego, potwierdzone uzyskaniem certyfikatów na zgodność z wymaganiami norm: QS-9000 i VDA 6.1;

1996

wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością PN-ISO 9002, potwierdzone uzyskaniem certyfikatów: DQS na zgodność z wymaganiami normy DIN EN ISO 9002:1994 oraz PCBC na zgodność z PN-ISO 9002:1996;

1993

przeniesienie siedziby spółki na ul. Obywatelską 117, modernizacja przedsiębiorstwa;

1992

dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa; zmiana lokalizacji zakładu oraz nazwy na: Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Bilplast” s.c., Złotno 222;

1990

rozpoczęcie współpracy z Fabryką Samochodów Osobowych w Warszawie;

1981

przekształcenie zakładu w spółkę cywilną pod nazwą: Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych A. Lisowski i Z. Bednarek;

1977

powstanie Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Andrzej Lisowski, przy ul. Ogrodowej 18, w Aleksandrowie Łódzkim;

Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź, POLAND
Tel: +48 42 686 22 39
Fax: (+48 42) 686 86 74