Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź
Tel: (+48 42) 686 22 39,
        (+48 42) 686 56 24
Fax: (+48 42) 686 86 74

Historia

2011

połączenie z firmą Biltrading Sp. z o.o i utworzenie spółki Bilplast S.A.

2009

realizacja Projektu Nowoczesne Kadry Bilplastu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2008

budowa magazynu wysokiego składowania

2005

wdrożenie informatycznego zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem IMPULS firmy BPSC;

2006

dynamiczny wzrost przedsiębiorstwa, rozbudowa parku maszynowego; podpisanie kontraktu z Indesit Company;

2003

uzyskanie certyfikatów DQS dla Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą DIN EN ISO 9001:2000 oraz z wymaganiami dla przemysłu motoryzacyjnego ISO/TS 16949:2002;

2001

rozpoczęcie współpracy z Sanitec Koło Sp. z o.o, uzyskanie certyfikatów DQS potwierdzających wdrożenie Sytemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9002:1994 oraz wymaganiami przemysłu motoryzacyjnego, zawartymi w normie technicznej ISO/TS 16949:1999;

2000

nawiązanie współpracy z firmą Electrolux Poland Sp. z o.o.;

2000

nawiązanie współpracy z Visteon Poland S.A.;

2000

przekształcenie przedsiębiorstwa w „Bilplast” Sp. z o.o.;

1999

nawiązanie współpracy z Delphi Poland S.A. oraz Findlay Industries Polska Sp. z o.o.;

1998

rozpoczęcie współpracy  z Ikea Hanim Poland Sp. z o.o., rozszerzenie Systemu Jakości o wymagania dla przemysłu motoryzacyjnego, potwierdzone uzyskaniem certyfikatów na zgodność z wymaganiami norm: QS-9000 i VDA 6.1;

1996

wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością PN-ISO 9002, potwierdzone uzyskaniem certyfikatów: DQS na zgodność z wymaganiami normy DIN EN ISO 9002:1994 oraz PCBC na zgodność z PN-ISO 9002:1996;

1993

przeniesienie siedziby spółki na ul. Obywatelską 117, modernizacja przedsiębiorstwa;

1992

dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa; zmiana lokalizacji zakładu oraz nazwy na: Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Bilplast” s.c., Złotno 222;

1990

rozpoczęcie współpracy z Fabryką Samochodów Osobowych w Warszawie;

1981

przekształcenie zakładu w spółkę cywilną pod nazwą: Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych A. Lisowski i Z. Bednarek;

1977

powstanie Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Andrzej Lisowski, przy ul. Ogrodowej 18, w Aleksandrowie Łódzkim;

Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego