Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź, POLAND
In our activities we are guided by the principles of sustainable development, which guarantee the success of our replica watches business activities in the long term, while committing ourselves to economic and social development and the protection of the natural environment.
Tel: +48 42 686 22 39
Fax: +48 42 686 86 74

Historia


2020
2018 

2012    
2011


otwarcie filii produkcyjno-magazynowej;
rozwój współpracy z branżą automotive. Rozpoczęcie współpracy z f. Automotive Lighting oraz Hutchinson Polska;

rozwój współpracy z firmą BSH;
połączenie z firmą Biltrading Sp. z o.o i utworzenie spółki Bilplast S.A.;

2009

realizacja Projektu Nowoczesne Kadry Bilplastu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

2008

budowa magazynu wysokiego składowania;

2006

wdrożenie informatycznego zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem IMPULS firmy BPSC;

2004

dynamiczny wzrost przedsiębiorstwa, rozbudowa parku maszynowego; rozpoczęcie współpracy z Indesit Company oraz BSH.

2003

uzyskanie certyfikatów DQS dla Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą DIN EN ISO 9001:2000 oraz z wymaganiami dla przemysłu motoryzacyjnego ISO/TS 16949:2002;

2001

rozpoczęcie współpracy z Sanitec Koło Sp. z o.o, uzyskanie certyfikatów DQS potwierdzających wdrożenie Sytemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9002:1994 oraz wymaganiami przemysłu motoryzacyjnego, zawartymi w normie technicznej ISO/TS 16949:1999;

2000

nawiązanie współpracy z firmą Electrolux Poland Sp. z o.o.;

2000

nawiązanie współpracy z Visteon Poland S.A.;

2000

przekształcenie przedsiębiorstwa w „Bilplast” Sp. z o.o.;

1999

nawiązanie współpracy z Delphi Poland S.A. oraz Findlay Industries Polska Sp. z o.o.;

1998

rozpoczęcie współpracy  z Ikea Hanim Poland Sp. z o.o., rozszerzenie Systemu Jakości o wymagania dla przemysłu motoryzacyjnego, potwierdzone uzyskaniem certyfikatów na zgodność z wymaganiami norm: QS-9000 i VDA 6.1;

1996

wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością PN-ISO 9002, potwierdzone uzyskaniem certyfikatów: DQS na zgodność z wymaganiami normy DIN EN ISO 9002:1994 oraz PCBC na zgodność z PN-ISO 9002:1996;

1993

przeniesienie siedziby spółki na ul. Obywatelską 117, modernizacja przedsiębiorstwa;

1992

dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa; zmiana lokalizacji zakładu oraz nazwy na: Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Bilplast” s.c., Złotno 222;

1990

rozpoczęcie współpracy z Fabryką Samochodów Osobowych w Warszawie;

1981

przekształcenie zakładu w spółkę cywilną pod nazwą: Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych A. Lisowski i Z. Bednarek;

1977

powstanie Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Andrzej Lisowski, przy ul. Ogrodowej 18, w Aleksandrowie Łódzkim;

Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź, POLAND
Tel: +48 42 686 22 39
Fax: (+48 42) 686 86 74