Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź
Tel: (+48 42) 686 22 39,
        (+48 42) 686 56 24
Fax: (+48 42) 686 86 74

Informacja od Zarządu

Komunikat Zarządu do Pracowników dotyczący wznowienia produkcji.

Treść komunikatu
Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska