Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź, POLAND
Tel: +48 42 686 22 39
Fax: +48 42 686 86 74

Jakość i środowisko

Wdrożony System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zorientowany jest na spełnienie wymagań Klientów, obowiązujących przepisów i norm prawnych oraz wywiera istotny wpływ na osiąganie satysfakcjonujących wyników finansowych, będących źródłem dalszego rozwoju Organizacji.

Cele wynikające z Polityki Jakości oraz Polityki Odpowiedzialności Biznesu  realizowane są poprzez wdrożone zarządzanie procesowe w pełnej zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015ISO 50001:2018 oraz IATF 16949: 2016.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania jest upowszechniona wśród pracowników Spółki, wdrażana, utrzymywana oraz udostępniona wszystkim zainteresowanym stronom.ISO 9001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 14001
IATF 16949
IATF 16949
ISO 50001:2018
ISO 50001:2018

Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź, POLAND
Tel: +48 42 686 22 39
Fax: (+48 42) 686 86 74