Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź, POLAND
Tel: +48 42 686 22 39
Fax: +48 42 686 86 74

Jakość i środowisko

Wdrożony System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zorientowany jest na spełnienie wymagań Klientów, obowiązujących przepisów i norm prawnych oraz wywiera istotny wpływ na osiąganie satysfakcjonujących wyników finansowych, będących źródłem dalszego rozwoju Organizacji.

Cele wynikające z Polityki Jakości oraz Polityki Odpowiedzialności Biznesu  realizowane są poprzez wdrożone zarządzanie procesowe w pełnej zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz IATF 16949: 2016.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania jest upowszechniona wśród pracowników Spółki, wdrażana, utrzymywana oraz udostępniona wszystkim zainteresowanym stronom.ISO 9001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 14001
IATF 16949
IATF 16949

Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź, POLAND
Tel: +48 42 686 22 39
Fax: (+48 42) 686 86 74