Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź, POLAND
Tel: (+48 42) 686 22 39,
        (+48 42) 686 56 24
Fax: (+48 42) 686 86 74

Nowoczesne Kadry Bilplastu

Od 18.08.2009 realizacja projektu Nowoczesne Kadry Bilplastu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet VIII, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Ogólna wartość projektu to 704 098,11 zł.

Nr. Umowy UDA-POKL. 08.01.01-10-023/09-00.

Projekt obejmuje cykl szkoleń dla grupy 80 pracowników.
Nowoczesna kadry Bilplastu
Nowoczesna kadry Bilplastu

Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź, POLAND
Tel: (+48 42) 686 22 39,
        (+48 42) 686 56 24
Fax: (+48 42) 686 86 74
Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska