Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź
Tel: (+48 42) 686 22 39,
        (+48 42) 686 56 24
Fax: (+48 42) 686 86 74

Powstanie Spółki Bilplast S.A

Niniejszym pragniemy poinformować, że z dniem 01.12.2011 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji nowego podmiotu-Bilplast S.A. z siedzibą w Łodzi NIP-7272784723, KRS Nr-0000403817. Nowa społpa powstała w wyniku połaćzenia Bil-Trading Sp. z o.o. i Biplast Sp. z o.o., które tym samym zostały rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Z dniem 01 grudzień 2011 Bilplast S.A. wstępuje we wszystkie prawa spółek łączących się.

Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź
Tel: (+48 42) 686 22 39,
        (+48 42) 686 56 24
Fax: (+48 42) 686 86 74
Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska