Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź, POLAND
In our activities we are guided by the principles of sustainable development, which guarantee the success of our replica watches business activities in the long term, while committing ourselves to economic and social development and the protection of the natural environment.
Tel: +48 42 686 22 39
Fax: +48 42 686 86 74

Wdrożenie technologii produkcji zasadniczo zmienionych detali w branży AGD

BILPLAST SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn„Wdrożenie technologii produkcji zasadniczo zmienionych detali w branży AGD”.

Cel projektu: Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie na rynek zasadniczo ulepszonych produktów, innowacyjnych na rynku międzynarodowym, w postaci pojemników na detergenty do pralek BSH.  Wytworzenie innowacyjnych produktów możliwe będzie dzięki wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, a także nowej innowacyjnej technologii wtrysku wielokomponentowego opracowanej w ramach samodzielnie przeprowadzonych badań
i wdrażanych na podstawie nabywanych nowoczesnych urządzeń produkcyjnych.

Planowane efekty:W  wyniku realizacji projektu zostaną wytworzone innowacyjne produkty pojemniki na detergenty. Wdrażana technologia stanowi odpowiedź na potrzeby klientów w tym producentów AGD oraz klientów końcowych
w zakresie poziomu brakowości, zgodności detali z wzorcem (powtarzalność) a także wysokiej jakości. Realizacja założeń projektu i osiągniecie zakładanych celów umożliwi tym samym wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
i uniknięcie wszelkich zagrożeń, które to mogłyby doprowadzić do obniżenia potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa, utraty źródeł generowania dochodu, a w konsekwencji spadku wartości Firmy i jej problemów finansowych.

 

Wartość projektu (całkowita):   4 489 045,20 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:   1 986 408,00 PLN

Kontakt

Bilplast S.A.
ul. Obywatelska 117, 94-104 Łódź, POLAND
Tel: +48 42 686 22 39
Fax: (+48 42) 686 86 74